YAŞAM – MUDURNU BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ ( M 901 )

 • Açıklama

  Doğum sonrası 4 günlük yaştan sonra buzağıların yeme alışmasını sağlar.  Süte ilave olarak hayvana besin madde temin edecek bir yem olan buzağı başlangıç yemi işkembe gelişimlerini hızlandıracak şekilde tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği çok yüksek lezzetli hammaddeler kullanılarak hazırlanmış bir yemdir.

  GENEL BİLGİLER

  Yeni doğan buzağıların sindirim sistemi tek mideli olan hayvanlar ve insanlar gibidir.

  Buzağı beslemede hedef, buzağının canlı ağırlığını ve tüketilen yem miktarını makul sürede artırarak ortalama 8 hafta içinde sütten kesmektir.

  Buzağılara doğumu takip eden ilk 30 dakika içinde 3-4 litre ve sonrasında 4-6 saat içinde tekrar 1-2 litre ağız sütü mutlaka içirilmelidir. İkinci ve üçüncü günlerde günde 3 eşit öğünde toplam 4-4,5 litre ağız sütü içirilmelidir. Süt buzağıya 38,5-39 ⁰C de içirilmelidir.

  Örnek Süt İçirme Programlarından Birisi aşağıdaki gibidir:

                 4-10 gün arası-Öğünde 2 litre x Günde 2 kez (Öğün araları eşit)

                11-20 gün arası-2,25 litre x Günde 2 kez (Öğün araları eşit)

                21-50 gün Arası 2,5 litre x Günde 2 kez (Öğün araları eşit)

                51-55 gün arası- 2 litre x Günde 2 kez (Öğün araları eşit)

                56-60 gün arası-1,5 litre x Günde 2 kez (Öğün araları eşit)

                61-65 gün arası-1,5 litre x Günde 1 kez

  Buzağıların günlük YAŞAM – MUDURNU buzağı başlangıç yemi tüketimleri takip edilmelidir. Buzağıların önüne en geç 5 haftalık yaşta kaliteli kuru kaba yem olan yonca kuru otu koyulmalıdır. Saman veya mısır silajı gibi kaba yemler 4 aylık yaşını bitirene kadar verilmemelidir.

  Buzağıların 24 sat altı kuru ve temiz olmalıdır. Doğumdan itibaren en az 2 ay bireysel bölmelerde barındırılmalıdır.

  Her buzağıya ayrı bir süt içirme biberonu verilmelidir. Biberon dahil tüm sütle temas eden kaplar ılık su – sıcak çamaşır suyu- ılık su sürecinde temizlenmelidir. Bir sonraki kullanıma kadar biberonlar kurumuş olmalıdır.

  Ilık temiz su 24 saat buzağıların önünde bulunmalıdır. Su buzağı işkembesinin gelişmesi için vazgeçilmez bir gıda maddesidir.

  NEDEN YAŞAM – MUDURNU BUZAĞI BAŞLANGIÇ YEMİ?

  YAŞAM – MUDURNU Buzağı Başlangıç yemi sindirilebilirliği yüksek ve lezzetli hammaddeler seçilerek üretilmiştir. Buzağı kısa sürede yem tüketmeye başlar. Kısa sürede canlı ağırlık artışı belirgin şekilde artar..

  Hızlı bir işkembe gelişimi olur.

  Erkek buzağıların hızlı şekilde besi programına alınmasına destek olur.

  Bu yem ile dişi buzağılar anne oldukları zaman daha fazla süt ve daha kolay gebe kalma sürecine sağlıklı bir başlangıç yapar.

  KULLANIM ÖNERİSİ

  Buzağılarda doğumdan sonraki ilk 60 günlük yaşta kullanılan bir yemdir.

  Bu yem buzağıların önüne 4 günlük yaştan sonra konur. Yemin Taze ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.

  Buzağıların 3 gün üst üste 1500 gr. buzağı başlangıç yemi tükettikleri görüldüğünde kademeli sütten kesme programı uygulanabilir.

  Yeni doğan buzağıların besleme ve sütten kesme programlarının oluşturulması için firmamız bölge satış yöneticilerinin teknik desteği size yardımcı olacaktır.

Kategoriler: