SÜPER SÜTÇÜ – MUDURNU SÜT 21 SIĞIR SÜT YEMİ – ( M 821 )

 • Açıklama

  Yüksek verimli süt inekler ile yeni doğum yapmış ineklerin tüm sağım dönemi boyunca ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayarak onların kolay gebe kalmasını sağlayan dengeli bir süt yemidir.

  GENEL BİLGİLER 

  Sağmal inekler 24 saat boyunca 12-14 saat kendi istedikleri zaman yatabilmelidirler. Yatan inekler dinlenirler. Dinlenen inekler daha iyi süt verirler. İneklerin rahat yatmaları durumunda daha az ayak hastalığı olurlar. Ayakları sağlıklı inekler daha çok yemliğe gidip yem tüketebilir. Daha kolay gebe kalırlar

  Doğum sonrası ineklerin süt verimleri hızla artar. Doğum sonrası  ilk 60-70 günü içinde en yüksek seviyeye ulaşır. Bu dönemde ve sonrasında süt veriminin yüksek seyretmesini sağlamak için besleme ve bakım-barınak koşullarının uygun olması sağlanmalıdır.

  Doğum sonrasında hayvanların iştahının yetersiz olması dolayısıyla vücut yağları kullanılır ve hayvanlar hızla kondisyon kaybetmeye başlarlar. Bu hızlı zayıflama sonucunda hayvanlarda şeker hastalığı (ketozis) ve karaciğer yağlanması oluşabilir. Hayvanlarda kızgınlık görülmez ya da gizli seyreder. Gebe kalamama veya geç gebe kalma problemleri görülür.

  Doğru ve dengeli bir rasyon ile hayvanların hastalıklara karşı daha dayanıklı olarak, yüksek süt vermeleri ve kolay gebe kalmaları sağlanmış olur. 

  NEDEN SÜPER SÜTÇÜ – MUDURNU SÜT-21 SIĞIR SÜT YEMİ

  İçeriğinde yer alan protein, enerji, mineral ve vitamin düzeyleri ile yüksek süt veren süt ineklerinin tüm sağım dönemi boyunca süt verimlerinin devamlılığını sağlayacak bir yemdir.

  Yüksek süt ve döl verimi elde edilmesini sağlar.

  Tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek, lezzetli bir süt yemidir.

  Yüksek süt veren ineklerin bağışıklığının desteklenmesini sağlar.  Hayvanların hastalıklara karşı daha dayanıklı olarak, yüksek süt vermeleri ve kolay gebe kalmaları sağlanmış olur. 

  KULLANIM ÖNERİSİ

  Süt ineklerinin beslenmesinde, ineğin süt verimi, sağıldığı gün sayısı, gebelik durumu, günlük yem tüketimleri ve kullanılan kaba yem kaynaklarının kalitesi gibi beslemeyle ilişkili önemli konular dikkate alınarak hayvanların ihtiyaçları belirlenmeli ve buna bağlı toplam rasyon yapılmalıdır.

  Kaliteli kaba yemler ile beslene süt sığırlarında bu yemden 24 saat içerisinde ortalama 7-8 kg hayvanlara tükettirilmelidir. Orta kaliteli kaba yemlerle beslenen süt ineklerinde verilecek yem miktarı 9-10 kg civarında olmalıdır. Bu miktar toplam karışım şeklinde kaba yemler ile birlikte karıştırılarak hayvanlara 2-3 öğünde verilmelidir. Kaba yemler ile karıştırarak verme imkânı yok ise bu yem en az 3 öğünde hayvanlara yedirilmelidir.

  İşletmenize özel detaylı rasyon çalışmaları için firmamızın bölge satış müdürlerinin teknik desteğinden faydalanmanızı tavsiye ederiz.

Kategoriler: