NAZAR – MUDURNU DÜVE YEMİ – ( M 801 )

 • Açıklama

  Damızlık düve adayları ve gebe düvelerin doğumuna 3-4 hafta kalana kadar sağlıklı ve dengeli beslenerek büyümelerini sağlayan özel bir yemdir.

  GENEL BİLGİLER

  Düve besi sığırı gibi beslenmemelidir. Canlı ağırlık ve boy artışı kontrollü olmalıdır. Kızgınlık göstermeye başladıktan sonra düve yağlanma riski ile karşı karşıyadır. Yağlanan düvede doğum güçlüğü, düşük süt verimi ve eşini atamama problemleri görülür. Bu bakımdan düvenin erken kızgınlık göstermesi ve günde 0, 8 kg’dan fazla canlı ağırlık kazandırılması istenmez.

  Düveler kuru ve temiz barınaklarda barındırılmalıdır.

  Yaz aylarında güneş ışınlarından korunacak şekilde bir sundurma altında tutulmalıdırlar. Düvelerin 24 saat boyunca istedikleri zaman su içebilmesi sağlanmalıdır. Suluklar günde 1 kez temizlenmesi sağlanmalıdır.

  İnek adayı damızlık genç dişilerin boyları ve vücut kondüsyonları iyi takip edilmeli, yağlanma ve gelişme geriliği olmayacak şekilde toplam rasyonları düzenlenmelidir. Canlı ağırlık artışları kontrol altında tutulmalıdır. Düveler gereğinden fazla enerji bakımından zengin mısır silajı ve tahıllar ile beslenmemelidir.

  Damızlık dişi hayvanlarda memedeki süt bezlerinin ve kanallarının hızlı gelişim gösterdiği dönem 3-8 aylık yaş dönemidir. Bu dönemde her kızgınlık dönemin bir miktar daha gelişim gösterir.

  Bu dönemde genç dişilerin yağlanması ile memedeki süt bezi ve kanalları yerine yağ doku oluşumu (et meme oluşur) görülür. Bu da düvelerin doğumdan sonra süt verimlerinin düşük olmasına neden olacak bir sorundur.

  Genç hayvanların bu dönemde yağlanmaya neden olabilecek enerji içeriği yüksek, mısır silajı ve tahıl kaynaklarıyla beslenmemesi gerekir.

  Damızlık düve adaylarının ve gebe düvelerin yağlandırılacak şekilde beslenmeleri sonucunda, güç doğum, düşük süt verimi, eşin atılmaması ve doğum sonrası metabolik hastalıkların oluşması kaçınılmazdır.

  NEDEN NAZAR – MUDURNU DÜVE YEMİ?

  NAZAR- MUDURNU  düve yemi, gelişmekte olan damızlık dişi hayvanların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya yönelik hazırlanmış özel bir yemdir.

  Bileşimindeki besin maddeleri damızlık genç dişilerin, yağlanmadan yeterli canlı ağırlık, boy ve fizyolojik olgunluğa ulaşmalarını sağlayacak şekilde dengelenmiştir.

  NAZAR – MUDURNU  düve yemi ilerleyen dönemlerdeki döl verimi ve süt verimi performansını olumlu etkileyecek şekilde özel olarak üretilmiştir.

  KULLANIM ÖNERİSİ

  Düvelerin ırk özelliklerinin iyi bilinmesi ve buna bağlı olarak hangi yaşta hangi boy ve kilogramda olması gerektiği takip edilmelidir.

  Kaba yem kaynaklarının kalitesine bağlı olarak günde 2-5 kg hayvan başına olacak şekilde kullanılır. Yeterli miktarda kaliteli kaba yemlerle beslenen düvelerde 24 saat içinde 2 kg, orta kaliteli kaba yemlerle beslenen düvelerde 3-4 kg ve kötü kaliteli kaba yemlerle beslenen düvelerde 4-5 kg yedirilmelidir. Kaba yemler ile karıştırılarak yedirilmesi öneririz. Kaba yemlerle karıştırılarak yedirilmesi durumunda bir öğünde yedirilecek miktar bir öğünde 2-2,5 kg düzeyinde olması sağlanmalıdır..

  Düvelerin gelişim durumları ve canlı ağırlıklarına bağlı olarak yapılacak beslemede değişim göstermektedir. Bu konuda bölge satış müdürlerimizin düvelerin gelişim grafiğini analiz ederek işletmenize özel çözümler üretmesi için onlardan teknik hizmet isteyiniz.

Kategoriler: