NARİN – MUDURNU KURU-1 DÖNEM YEMİ – ( M 805 )

 • Açıklama

  Enerji, protein, vitamin ve mineral dengesi oluşturulmuş bir yem ile beslenerek bir sonraki sağım dönemine kurudaki inekleri hazırlayan, anne karnındaki buzağılarında sağlıklı gelişimini destekleyen bir yemdir.

  GENEL BİLGİLER

  Gebe inek doğumuna 2 ay kala kuruya çıkarılır (sütten kesilir). Bu dönemde ineğin meme dokuları, işkembesi dinlenir. İnek bu dönemde kedini yeniler.

  Kuru dönemdeki inekler rahat kalkıp yatmasını sağlayacak şekilde bir barınakta barındırılmalıdır. Kuruda bulunan inek başına yemlik uzunluğu 90 cm olmalıdır.

  Anne karnındaki buzağı toplam büyümesinin üçte ikisini gebeliğin son 3 ayında gerçekleştirir.

  Kurudaki inek, döneminin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde beslenmeli ve yağlandırılmamalıdır.

  Yağlanmış inekler kuru dönemde zayıflatılmamalı, bu tip ineklerin canlı ağırlık ve kondüsyon düzenlemeleri kuru döneme alınmadan 1-2 ay öncesinden ayarlanmalıdır. Kuru dönemdeki hayvanlar için en uygun vücut kondüsyon puanı(vücut yağlılık puanı) 3.25-3.75 arasında olmalıdır.

  İyi bir kuru dönem beslemesi doğumun kolay olmasını ve doğum sonrası metabolik hastalıkların önlenmesini sağlar. Doğum sonrası süt ineğinin genetiğine uygun olan yüksek süt verimini temin ederek bu verimin uzun süre korunmasına yardımcı olur.

  8 Haftalık kuru dönem beslemesi ilk 5 ve son 3 haftalık dönem olarak iki bölümde ele alınmalıdır. İlk 5 hafta boyunca yonca, fiğ, tırfıl gibi baklagil kökenli kaba yemler ot veya silaj şeklinde fazla verilmemelidir. Bu dönemde verilen mısır silajı da 5-6 Kg’dan fazla olmamalıdır. Ayrıca fabrika yemi ve tahıl kullanım miktarlarına dikkat edilmelidir

  Hayvanların önünde 24 saat boyunca önünde serbest olacak şekilde içme suyu kalitesinde taze ve temiz su bulundurulmalıdır.

  Hayvanlar havadar bir ortamda altları kuru ve temiz olacak şekilde barındırılmalıdırlar.

  NEDEN MUDURNU KURU-1 DÖNEM YEMİ?

  Mudurnu Kuru 1 Dönemi Yemi, kuru dönemdeki ineklerin gebelik metabolizması dikkate alınarak hazırlanmıştır. Kuru Dönemdeki inekleri yağlandırmadan dengeli bir şekilde besleyerek günlük ihtiyaçlarını karşılar. Doğum sonrası sağmal hayvanların daha az metabolizma hastalığı yaşamasını sağlar. Sağmal hayvanın genetiğine uygun en yüksek süt verimine ulaşmasına yardımcı olur.

  KULLANIM ÖNERİSİ

  NARİN – MUDURNU  Kuru 1 Dönemi Yemi;

  Rasyonda kaliteli kaba yem kullanılıyorsa (kaliteli kaba yemin toplam kaba yemin %30’unu geçmemesini dikkate alarak) günlük 2. 02. 5 kg.

  Sadece saman ve kötü kalitede kaba yem kullanılıyorsa günde 3-5 kg. kullandırılmalıdır.

  Kuru dönemdeki ineklerin önünde yiyebildiği kadar samanın da serbest olarak bulundurulmasında büyük fayda vardır.

  Kuru dönemin ilk safhasında (ilk 35-40 gün) ineklerin iştahları çok açıktır. Bu dönemde fazla yem tüketiminden kaçınılmalıdır.

  Kuru dönem beslemesi konusunda firmamızın bölge satış yöneticilerinden teknik destek almanız faydalı olacaktır.

Kategoriler: