NAMLI – MUDURNU SIĞIR BESİ GELİŞTİRME YEMİ – ( M 916 )

 • Açıklama

  GENEL BİLGİLER

  Besi hayvanlarını yaş ve cüsselerine uygun olarak gruplandırma yapın

  Her besi hayvanı başına en az 5 m2 alan olmalıdır.

  Besi hayvanlarının işkembe sağlığı için kaba yemler ile konsantre yemler homojen şekilde karıştırılarak besi hayvanlarının beslenmesinde kullanılmalıdır.

  Besi barınaklarının iyi havalandırılmış ve temiz olması gerekir.

  Besi hayvanları için en uygun ısı 15-25 ⁰C ve en uygun nem ise % 40-60 düzeyindedir.

  Ahır içerisindeki koku olmamalıdır.

  Besi sığırlarına serbest olarak tüketebilecekleri taze ve temiz suyu mutlaka sağlayın.

  Besi ahırlarında hayvanların yattıkları alanların kuru ve temiz olması, besi performansını arttırır.

  NEDEN NAMLI -MUDURNU BESİ YEMİ?

  NAMLI – MUDURNU Sığır Besi Geliştirme tüm besi dönemi boyunca kullanılabilir.

  NAMLI – MUDURNU  Besi yemi genetik olarak düşük günlük canlı ağırlık artış potansiyeline sahip besi hayvanlarının beslenmesinde kullanılır. 

  Protein ve Enerji kaynağı hammaddeler dengeli şekilde kullanılarak hazırlanmış bir besi yemidir.

  NAMLI – MUDURNU Sığır Besi yemi, besideki danalarının sindirim sistemi bozukluklarına engel olacak şekilde önlemler alınarak üretilmiştir.

  Yeterli ve Dengeli vitamin-mineral içeriğine sahiptir. Hayvanlar ayrıca Vitamin-Mineral takviyesine ihtiyaç duymaz. 

  KULLANIM ÖNERİSİ

  Mevcut beslemenizden, NAMLI – MUDURNU  Sığır Besi Yemine geçişlerde en az 1-2 hafta süre ile alıştırma yapmak, işkembenin yeme daha güvenli uyum sağlamasına katkıda bulunur.

  Besi sığırcılığında ideal besleme yöntemi gün boyunca sığırların yiyebileceği kadar rasyonu yemliklerinde bulundurulmalı ve önlerinden kaba kıyılmış kuru ot ve saman eksik bırakılmamalıdır. Bu yöntemle besleme yapmanın mümkün olmadığı durumlarda her 100 kg. canlı ağırlığa 2 Kg. NAMLI – MUDURNU Sığır Besi Yemi hesap edilerek yemleme yapılmalıdır. İşkembenin sağlıklı olması için her 100 kg canlı ağırlığa 0,5-0,7 kg kuru kaba yem(saman ve/veya kuru ot) verilmelidir. Besi döneminin sonuna doğru besi hayvanı başına günde 1-3 kg Arpa ilavesi yapılabilir.

  NAMLI – MUDURNU  Besi Yeminin Kullanımı ile daha yüksek performans elde etmek için, rasyonlar konusunda firmamız teknik personellerinden destek alınız.

Kategoriler: