KRALİÇE – MUDURNU 18 PROTEİN SIĞIR SÜT YEMİ – ( M 818 )

 • Açıklama

  Orta ve düşük verimli sağmal hayvanların tüm sağım dönemi boyunca kullanılan süt yemidir. Bu yem belirtilen özelliklerdeki ineklerin kaliteli ve dengeli besin maddeleri ile beslenerek süt verimlerinin ve gebelik oranlarının yüksek olmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir.

  GENEL BİLGİLER

  Süt ineklerinin beslenmesi kadar onların bakım ve barınak koşullarının da hayvanları rahat ettirecek düzeyde olması sağlanmalıdır. Karanlık, havasız ortamlarda barındırılan ineklerin süt verme ve gebe kalma performansları kötü olur.

  Hayvanlara verilen süt yemleri yaşama payı ve verim payı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde dengelenmemiş ise verim kayıpları ve beslenme problemleri oluşur.

  Süt ineklerinin beslenmesinde kullanılan tüm kaba ve konsantre yemlerin mümkün olacak en iyi şekilde karıştırılması faydalı olur. Bu şekilde ineklerin işkembelerinde rahatsız edecek düzeyde bir asitleşme oluşmaz. Bu durumda inek genetiğine ve beslenmesine uygun şekilde süt verir. Kolay gebe kalır.

  Süt ineklerinin enerji ihtiyaçları yeteri kadar karşılanamazsa, süt verimi ve canlı ağırlık kaybı, hastalıklara karşı direncin azalması, kızgınlıkların gizli seyretmesi ve kolay gebe kalamama problemleri oluşur.

  NEDEN  KRALİÇE – MUDURNU SÜT 18 SIĞIR SÜT YEMİ?

  KRALİÇE – MUDURNU Süt 18 Sığır Süt Yemi, yapısındaki protein, enerji, mineral ve vitamin düzeyleri ile orta ve düşük verimli süt sığırlarının, tüm sağım dönemi boyunca süt verimleri için gerekli ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmıştır. Gün içinde, süt sığırlarına verilen kaba yemlerin eksikliklerini tamamlayarak sağmal ineklerin yaşama ve verim için gerekli olan ihtiyaçlarını dengeli bir şekilde karşılar.

  Vitamin-mineral içeriği çok dengelidir. Ayrıca vitamin-mineral katkısı kullanımına gerek yoktur.

  Bu yemin enerji ve protein yapısı sayesinde bu yem ile beslene inekler metabolizma hastalıklarına karşı daha dayanıklı olurlar. 

Kategoriler: