HAYAT MUDURNU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ – ( M 902 )

 • Açıklama

  Buzağılar sütten kesildikten sonra onların işkembe gelişimi ve canlı ağırlık artışını düzenli olarak devam etmesini sağlar. Buzağıların sağlıklı ve hızlı gelişmesini destekleyen tüketilebilirliği ve sindirilebilirliği yüksek hammaddeler ile hazırlanmış lezzetli bir yemdir.

  GENEL BİLGİLER 

  Buzağılar sütten kesildiği ilk 60 günde işkembe gelişiminin ilk aşaması tamamlanmıştır. Buzağıların işkembe gelişimi yetişkin hayvan düzeyine ortalama 6 aylık yaşa kadar devam eder.  Bu dönemde lezzetli ve kaliteli hammaddeler ile oluşturulmuş yemler verilmelidir.

  Buzağıların beslenmesinde 4 aylık yaşın sonuna kadar saman gibi kalitesiz kaba yem kullanılmamalıdır.

  Buzağılar birbirine yakın yaş ve cüssede olacak şekilde aynı grupta bulundurulmalıdırlar. Buzağılar 61-120 günlük yaşta 2-5 hayvanlık sayıda olacak şekilde bir grupta tutulmalıdırlar.

  Fazla sayıda buzağı bir grupta tutulur ise buzağılarda özellikle solunum yolu hastalıkları oluşumu artar.

  Buzağılar 4 aylık yaşın sonuna kadar Mudurnu Buzağı büyütme yemi ile beslenmelidirler. Dişi ve erkek buzağılar 4 aylık yaştan sonra ayrı bölmelere alınmalıdırlar.  Dişi buzağılar 4 aylık yaştan sonra düve besleme programına alınırlar ve doğuma 4-6 hafta kalana kadar bu şekilde beslenirler.

  Erkek buzağılar 6 aylık yaşını tamamladıktan sonra erkek besi programına alınırlar.

  NEDEN HAYAT MUDURNU BUZAĞI BÜYÜTME YEMİ?

  HAYAT MUDURNU  Buzağı Büyütme yemi buzağıların bu dönemdeki ihtiyaçları düşünülerek hazırlanmıştır.

  Dişi buzağıların sonraki yıllarda göstereceği döl ve süt verimi performansını olumlu katkı sağlar.

  Erkek buzağıların besi programına iyi başlamasını destekler. Besi süresinin kısalmasını sağlar.

  KULLANIM ÖNERİSİ

  Dişi buzağılar 3 ve 4.aylarda HAYAT MUDURNU  Buzağı Büyütme Yemi ile beslenmelidir. 4 aylık yaştan sonra dişiler düve besleme programına alınır.

  Erkek buzağılar ise 6 aylık yaşın sonuna kadar HAYAT MUDURNU  buzağı büyütme yemi serbest olacak şekilde buzağılara yedirilir.

  Buzağılarda sütten kesime kadar verilen Mudurnu Buzağı Başlangıç Yemi ile Mudurnu Buzağı Büyütme Yemi karıştırılarak, en az 7 günde yavaş yavaş geçiş yapılır. 

  İki aylık yaş ile 4 aylık yaş arasındaki buzağıların önünde 24 saat boyunca temiz, tozsuz, kaliteli yonca önlerinde serbest olarak Mudurnu buzağı büyütme yemi bulundurulur.

  Bu dönemde kaliteli kaba yemler (yonca ve diğer baklagil otları) önlerinde serbest olarak bulundurulmalıdır.

  İçme suyu bu yaştaki buzağılara temiz ve taze olarak 24 saat boyunca verilmelidir.

Kategoriler: